Zehnin güclənməsi üçün namaz(03.04.2020 | 13:40)
təmiz qabda zəfəranla “həmd” və “ayətəl-kürsi”,“qədr”, “yasin”, “vaqiə”, “həşr”, “təbarək”, “İxlas”, “fələq” və “nas” surələrini yazıb,zəmzəm suyu (ya yağış,ya da pak su) ilə yuyub,o suyu 2 misqal kundur,10 misqal şəkər və 10 misqal bal qatıb,gecə göyün altında qoy.səhərə yaxın 2 rəkət namaz qıl.namazın hər rəkətində həmddən sonra 50 dəfə İxlas surəsini oxu.namaz qurtardıqdan sonra suyu iç.
 0  24  + 7