Xomeyni ağaya ustadının öyretdiyi emel(03.04.2020 | 13:26)
vacib namazlardan sonra derhal 3 defe İxlas suresini oxuyun. ardınca 3 defe peyğember(s) ve ailesine(e) salavat deyib daha sonra telaq suresinin 2-ci ayesinin son cümlesini ve hemin surenin 3-cü ayesini tilavet edin. "ve men yettaqillahe yecal-lehu mexrace. ve yerzuqhu min haysu le yehtesibu ve men yetevekkel alellahi fehuve hasbuhu innellahe beliğu emrihi qad ceallahu likulli şeyin qadr" bu emeli İmam xomeyniye(r.a) onun ustadı öyretmişdir. rehmetlik İmam(r.a) heç vaxt bu emeli terk etmemişdir ve buyurmuşdur ki, heyatda her neye nail olmuşamsa, bu emele göre nail olmuşam.
 0  19  + 7