Vacib oruclar(03.04.2020 | 13:37)
vacib oruclar: i. mübarək ramazan ayının orucu; ii. qəza orucu; iii. kəffarə oruc; iv. ata və ananın qəza orucu; v. nəzir, and və əhd nəticəsində vacib olan oruc; vi. etikafın üçüncü gününün orucu; vii. təməttu həccində qurbanlığın əvəzi olan oruc.
 0  30  + 10