Simat duası(03.04.2020 | 13:26)
hardadır hesen? hardadır hüseynin oğlanları? salehden sonrakı saleh, sadiqden sonrakı sadiq hardadır?düz yoldan sonrakı yol hardadır? yaxşı insanlardan sonrakı yaxşı insanlar hardadır? nur saçan güneşler hardadır? nur veren aylar hardadır?haradadır parlağ ulduzlar? hardadır dinin nişaneleri, elin sutunları? hardadır allahın yer üzünde saxladığı beqiyyetullah, ele bir şexs ki, peyğemberin pak ehlibeytinden kenarda deyil. hardadır zülmkarın kökünü kesmek üçün saxlanmış şexs? hardadır eyrilikleri, nadürüstleri düzeltmek üçün intizarı çekilen şexs? hardadır zülm ve düşmenliyi mehv etmek üçün ümid olunan şexs? hardadır ferize ve sünnetleri yenileşdirmek üçün ehtiyat edilmiş şexs? hardadır din ve şerietin esline qaytarmaq üçün ixtiyar verilmiş şexs? hardadır allahın kitabı ve onun hed-hüdudunu diriltmek üçün arzu olunan şexs? hardadır din ve din ehlinin nişanelerini dirilden şexs? hardadır heddini aşanların izzet ve şövketini tar-mar eden? hardadır şirk ve nifaqın bünövrelerini sarsıdıb mehv eden şexs? hardadır fisq, üsyan, tüğyan ehlini helak eden şexs? hardadır azğınlıq ve ixtilaf şaxelerini kesen? hardadır hevayi-nefse perestişin, eyriliklerin eser-elametlerini mehv eden? hardadır yalan, iftira zencirlerini kesib doğrayan? hardadır tekebbürleri, inadkarları mehv eden? hardadır inad edib ve zelalete salanların, küfr ehlinin kökünü kesen? hardadır allah övliyalarına izzet bexş edib düşmenlerini zelil eden? hardadır teqva kelmelerini cem eden? hardadır ne"metlerin eta olunduğu allah qapısı? hardadır allah övliyalarının üz çevirdikleri allah vechi? hardadır yerle sema arasındakı elaqe (ittisal) sebebi? hardadır feth gününün sahibi ve hidayet bayrağını yayan? hardadır peyğemberler ve onların övladlarının intiqamını alan? hardadır kerbelada qetle yetirilenin qanının intiqamını alan? hardadır o kes ki, her kes ona qarşı çıxsa ve iftira dese meğlub olar? hardadır o müzter kes ki, dua etdiyi halda qebul olunar? hardadır mexluqatın başçısı, yaxşılıq ve teqva sahibi? hardadır müstefa peyğemberin eliyyi-mürtezanın, alnı açıq xedicenin, fatimeyi-kübranın oğlu? atam-anam ve özüm sene feda olaq, sene gelen belalara siper, qoruq olaq. ey (allah dergahına) müqerreb olan serverlerin övladı! ey (allah yanında) kerim eziz olan neciblerin övladı! (allah terefinden) hidayet olunan yol gösteren rehberlerin oğlu, nefislrini saflşdırmış (mühezzeb) xeyirxah insanların övladı? hardadır en necabetli, sexavetli (kerim)lerin oğlu? ey mütehher, pak-pakize insanların oğlu!ey parlaq ayların oğlu! ey nur saçan çıraqların oğlu!, ey nur saçan göy cisimlerinin oğlu! ey nur veren ulduzların oğlu! ey aşkar yolların oğlu! ey aşkar elemlerin oğlu? ey kamil elmlerin oğlu! ey meşhur sünnelerin oğlu! ey revayet olunmuş nişanerplerin (elemlerin) oğlu! ey mövcud mö"cüzelerin oğlu! ey meşhud delillerin oğlu!ey sirati-müsteqimin (düzgün yolun) oğlu! ey nebeil-ezim (böyük xeber)in oğlu! ey uca ve hikmetli allah yanında olan Ümmül-kitabdakı şexsin oğlu! ey aye ve beyyinde(delil)lerin oğlu! ey aşkar ve qalib delillerin oğlu! ey aşkar ve qalib bürhanların oğlu! ey allahın (xalqa) çatdırılmış höccetlerinin oğlu! ey allahın tamamlanmış ne"metlerinin oğlu! ey taha ve möhkemat ayelerinni oğlu! ey yasin ve zariyyatın oğlu! ey tur ve adiyatın oğlu! ey (me"racda) allahın hüzuruna iki ox mesafesi, yaxud ondan da yaxın mesafeye qeder yaxınlaşan şexsin oğlu! ele bir yaxınlıq ki, eliyy (uca meqamlı) ve ela (en uca meqamlı) şexsin terefinden idi kaş bileydim ki, senin iqametgahın hardadır? yaxud hansı torpaqda ve ya yerdesen ki, ora seni üstüne götürmüşdür. aya qumluq rezva dağındamısan? yoxsa ayrı yerde? yaxud zi-tuvada meskunlaşmısan? mene çox ağırdır ki, xalqın hamısını görem, amma sen görünmeyesen ve sene menim hezin sesim ve gizli pıçıltım çatmasın! mene çox çetindir ki, men salamat olduğum halda seni belalar (imtahanlar) ehate etsin ve menim ahü-nalem, şikayetim sene çatmasın!.canım sene feda olsun, ele bir qaib şexs ki, bizden uzaqda deyildir!. canım feda olsun sene ey o uzaqda olan şexs ki, bizden uzaqda deyilsen.! canım feda olsun sene, sen müştaq mömin ve mö"minelerin arzususan! onlar seni yad edib nale ahu-feğan edirler. canım feda olsun, o kese ki, qarşılaşılma mümkün olmayan möhkem izzetlidir.!canım sene feda olsun, ey o kes ki, böyük alicenablığa malikdir!esla sözle onunla qarşılaşmaq olmaz. canım feda olsun sene, ey o kes ki, köhlenmeyen ne"metler sahibidir ki, heç ne o ne"metlere çatmaz.! canım feda olsun sene ey o kes ki, başında şerafet emmamesi var ve onun tayı-beraberi yoxdur! ne vaxta qeder seni axtarmaqda sergerdan qalacağam, ey menim mövlam? ve ne vaxta qeder ve hansı sözlerle, münaciatla seni vesv edim? mene çox çetindir ki, sensiz mene cavab verilsin ve mene xoş sözler deyilsinn, mene çox çetindir ki, men seni (hicranın) üçün ağlayım, başqaları ise seni terk etsinler. mene çetindir ki, cereyan eden hadiseler onlara yox, sene baş versin. aya bir kömekçi varmı, onunla ahu- nalemi ağlamağı ucaldam.? bir ahu- nale eden, feryad qoparan varmı ki, gizlinde onun ahu feryadından qüvve alam? Çöp düşen bir göz varmı ki, (qan ağlayam) o gözlere menim gözüm o çöpleri çıxartmaqda qan ağlamaqda kömek olsun? ey ehmed (s) in oğlu, göresen sene doğru bir yol varmı ki, seninle görüşek? göresen bir sabah günümüz senin gününle birleşecek ve biz senden behrelenceyikmi? ne vaxt senin içmeli axar çaylarına daxil olub sirab olacağıq? ne vaxt senin güvara suyundan içeceyik? halbuki, sedamız uzun-uzadı oldu? ne vaxt olacaq ki, sübh-axşam senin yanında olacağıq ve gözlerimizin yaşı quruyacaq (şad olacağıq).? ne vaxt sen bizi görecek biz de seni göreceyik? bir halda ki, sen aşkar görünen bayrağını yer üzünün her yerine sancacaqsan? ne vaxt biz senin etrafına yığışacağıq ve sen zalımların canına qesd edeceksen ve yer üzünü edaletle doldurub, öz düşmenlerine xarlıq ve zilleti dadızdırıb cezalandıracaqsan? haqqa tecavüz edenleri, haqq-qarşısında inadkarlıq edenleri ve haqqı inkar edenleri helak edeceksen? tekebbürlülerin kökünü keseceksen? zalımların kökünü keseceksen ve biz de deyeceyik ki, alemlerin rebbi olan allaha şükr olsun. ilahi!, sen girifdarçılıqları, müsbetleri aradan qaldıransan ve yalnız senden kömek isteyirem, kömek de yalnız senin yanındadır ve sen dünya ve axiretin rebbisen! onda لالاimtehan olunmuş,belalara mübtela olmuş bendenin feryadına çat! ey feryad edenlerin dadına çatan! ona öz ağasını göster!,ey qüvvesi şiddetli olan ve o hezretin sebebi ile o bendenden qem-qüsseni, kederi apar ve ürek yanğısını serinleşdir!. ey erşe hakim kesilen! ey ona teref qayıdacağımız şexs ve ey (arzularımızın) ona teref olduğu şexs! ilahi, biz senin ve senin peyğemberini yad eden veliyy ve dostunu arzulayan bendelerik!. sen o velini bize keşikçi ve penahgah yaratdın, onu bizden olan mö"minler üçün imam qerar verdin, bele ise, bizden ona salam ve tehiyyet gönder. ey rebbim!,onun sebebi ile bize Öz kerimini artır, onun qerar tutduğu yeri bizim üçün qerar tutulan yer ve iqametgah qerar ver!. onu bize teqdim etmekle Öz ne"metlerini tamamla, ta ki bizi Öz cennetlerine daxil edib xalis bendelerinden olan şehidlerle yoldaş edesen!. ilahi, peyğembere ve onun ehli-beytine salavat gönder ve salavat gönder imam zaman(e)ın ceddi ve senin resulun mühemmede–en böyük ağamıza ve onun (imam zamanın) atası (peyğemberden) kiçik olan ağamıza (hezreti eliye), nenesi siddiqeyi kubraya–fatime binti mühemmede ve onun çox xeyirxah ve doğruçu atalarından (sair me"sum imamlardan) olan seçdiyin şexslere ve onun özüne salavat gönder; Özün üçün seçdiyin şexslere ve bendelerinden olan xeyirxah insanlara salavatların en feziletlisi, en kamili, en tamı, en davamlısı ve en çoxunu onlar üçün gönder. ve o hezrete sayı üçün bir son, ardı üçün bir nehayet, müddeti üçün bir yoxluq olmayan bir salavat gönder! ilahi, onun vasitesi ile haqqı berqarar edib batili mehv et! Öz övliyalarını onun vasitesiile qalib, düşmenlerini ile zelil ve bizimile onun arasında vüsal berqarar et! ele bir vüsal ki, bizi onun selefleri (imamlar ve peyğemberler) ile yoldaş olmağa aparıb çıxara!. ve bizi onun kemerinden yapışıb onun kölgesinde qerar tutanlardan et,! onun haqlarını onun özüne qaytarmaqda bize kömek et!. onun itaetini etmekden çetinlikde bize kömek et!. onun bizden razı olması ile bize minnet qoy!. onun refet, rehmetin, dua ve xeyir bereketini bize eta et, bele ki, biz onun sebebine senin rehmet ve kamının (fövz) vüs"etine çataq!. namazlarımızı onun xatirine meqbul, dualarımızı onun xatirine müstecab olunmuş qerar ver! ruzilerimizi onun xatirine bol, firavan, qem-qüsselermizi onun xatirine kifayet olunmuş, ehtiyaclarımızı onun xatirine temin olunmuş qerar ver!.Öz kerim vechinle bize doğru nezer et!, sene doğru yaxınlaşmaq (niyyetimizi) qebul et! bize nezer et, rehmet nezeri ile, bele ki, o rehmet sebebi ile senin yanından gelen kerameti kamil suretde elde edek sonra da o rehmeti Öz ehsanınla bizden başqa terefe çevirme! onun ceddini (s) hovuzunda (kövser) bizi o hezretin (imam zamanın) canları ile çoxlu sirab eden, canımıza nuş olan, zehmetsiz su vermekle sirab et! ele sirab et ki, ondan sonra heç vaxt susamayaq, ey rehm edenlerin en rehimlisi!. elhemdu lillahi rebbil alemin
 0  23  + 8