RAMAZAN AYININ GECƏLƏRİNDƏ QILINMASI MÜSTƏHƏB OLAN NAMAZLAR(03.04.2020 | 13:37)
ramazan ayinin gecƏlƏrİndƏ qilinmasi mÜstƏhƏb olan namazlar 1-ci gün - 4 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 15 İxlas) 2-ci gün - 4 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 20 qədr) 3-cü gün - 10 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 50 İxlas) 4-cü gün - 8 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 20 qədr 5-ci gün - 2 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 50 İxlas) 6-cı gün - 4 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 1 mülk) 7-ci gün - 4 rukət (hər rukətdə 1 həmd,13 qədr) 8-ci gün - 2 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 10 İxlas və namazdan sonra min dəfə "subhənəllah") 9-cu gün - 6 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 7 ayətəlkürsü və namazdan sonra 50 dəfə salavat) 10-cu gün - 20 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 30 ixlas) 11-ci gün - 2 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 20 kovsər) 12-ci gün - 8 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 30 qədr) 13-cü gün - 4 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 25 İxlas) 14-cü gün - 6 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 30 zəlzələ) 15-ci gün - 4 rukət (1-ci rukətdə 1 həmd, 100 İxlas, 2-ci rukətdə 1 həmd, 50 İxlas) 16-cı gün- 12 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 12 təkasur) 17-ci gün- 2 rukət (1-ci rukətdə 1 həmd, 1 İxlas, 2-ci rukətdə 1 həmd, 100 İxlas) 18-ci gün- 4 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 25 kovsər) 19-cu gün - 50 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 1 zəlzələ) 20-ci gün - 8 rukət (hər rukətdə 1 həmd,1 istənilən surə) 21-ci gün - 8 rukət (hər rukətdə 1 həmd,1 istənilən surə) 22-ci gün - 8 rukət (hər rukətdə 1 həmd,1 istənilən surə) 23-cü gün - 8 rukət (hər rukətdə 1 həmd,1 istənilən surə) 24-cü gün- 8 rukət (hər rukətdə 1 həmd,1 istənilən surə) 25-ci gün - 8 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 10 İxlas) 26-cı gün - 8 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 100 İxlas) 27-ci gün - 4 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 1 mülk. 28 İxlas da oxuna bilər)) 28-ci gün - 6 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 100 ayətəlkursi, 100 İxlas, 100 kovsər və namazdan sonra 100 dəfə salavat) 29-cu gün - 2 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 20 İxlas) 30-cu gün - 8 rukət (hər rukətdə 1 həmd, 20 İxlas və namazdan sonra 100 dəfə salavat.
 0  17  + 5