Ramazan ayının duaları(03.04.2020 | 13:26)
mefatihul-cinan kitabında İbn abbasdan bele bir revayet neql olunmuşdur ki, hezret peyğember(s) mübarek ramazan ayının her bir günü üçün mexsus dua buyurmuşdur. 1-ci günün duası اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامِى فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ. وَ قِيَامِى فِيهِ قِيامَ الْقَائِمِينَ. وَ نَبِّهْنِى فِيهِ عَنْ نَومَةِ الْغافِلِينَ وَهَبْ لِى جُرْمِى فِيهِ يَا اِلهَ الْعَالَمِينَ وَاعْفُ عَنِّى يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ ellahummec'el siyami fihi siyames-saimin. ve qiyami fihi qiyamel-qaimin. ve nebbihni fihi en nevmetil-ğafiline ve heb li curmi fihi ya ilahel-alemin. ve'fu enni ya afiyen enil-mucrimin. İlahi, bu gün menim orucumu oruc tutanların orucundan ve durub sene ibadet etmeyimi ibadet edenlerin ibadetinden hesab et. ve bu günkü günde meni qefletde yatanların yuxusundan oyat. günahlarımı bağışla, ey alemlerin allahı ve ey günahkarları efv eden! 2-ci günün duası اَللّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ اِلَى مَرْضَاتِكَ وَ جَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَ نَقِماتِكَ وَ وَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرائَةِ آياتِكْ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّاحِمِينَ ellahumme qerribni fihi ila merzatike. ve cennibni fihi min sexetike ve neqimatike. ve veffiqni fihi liqiraeti ayatike birehmetike ya erhemer-rahimin. İlahi, meni bu gün razı olduğun emellere yaxın et ve bu gün meni Öz qezebinden uzaqlaşdır. bele bir günde meni kitabın sayılan qur'anın ayelerini oxumağa nail et. ey rehm edenlerin rehimlisi! 3-cü günün duası وَالتَّنْبِيهِ وَ باعِدْنِى فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ وَ اجْعَلْ لِى نَصِيَباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ يَا اَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ ellahummerzuqni fihiz-zihne vet-tenbih. ve baidni fihi mines-sefaheti vet-temvih. vec'el li nesiben min kulli xeyrin tunzilu fihi bicudike ya ecvedel-ecvedin. İlahi, bu gün mene yaxşı düşünmek ve ayıq fikir ver. meni ağılsız ve sefeh işlerden uzaq et. bu gün Öz sexavetinle nazil etdiyin her bir xeyirden mene pay ayır. ey sexavetlilerin sexavetlisi! 4-cü günün duası اَللّهُمَّ قَوِّنِى فِيهِ عَلَى اِقَامَةِ اَمْرِكَ وَ اَذِقْنِى فِيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وَ اَوْزِعْنِى فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَ احْفَظْنِى فِيهِ بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا اَبْصَرَالنّاظِرِينَ ellahumme qevvini fihi ela iqameti emrike ve eziqni fihi helavete zikrike. ve evzi'ni fihi lieda'i şukrike bikeremike. vehfezni fihi bihifzike ve sitrike ya ebseren-nazirin. İlahi, senin emrini berpa etmek üçün mene qüvvet ver. seni zikr ve yad etmeyin şirinliyini mene dadızdır. Öz kereminle meni şükr etmeye hazır et. meni Öz hifzinle ve pis işlerden qoruyan örtüyünle qoru. ey görenlerin besiretlisi! 5-ci günün duası اَللّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ وَ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ اَوْلِيائِكَ الْمُقَرَّبِينَ بِرَأْفَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّاحِمِينَ ellahummec'elni fihi minel-musteğfirin. vec'elni fihi min ibadikes-salihinel-qanitin. vec'elni fihi min evliyaikel-muqerrebine biref'etike ya erhemer-rahimin. İlahi, meni bu gün tövbe ve istiğfar edenlerden qerar ver. meni dostların sayılan saleh bendelerinden qerar ver. İlahi, Öz mehebbet ve merhemetinle meni bu günde sene yaxın olan bendelerinden qerar ver. ey merhemet edenlerin merhemetlisi! 6-cı günün duası الَلّهُمَّ لا تَخْذُلْنِى فِيهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِيَتِكَ وَ لاتَضْرِبْنِى بِسِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَ زَحْزِحْنِى فِيهِ مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَ اَيادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ لرّاغِبِينَ. ellahumme la texzulni fihi liteerruzi me'siyetike ve la tezribni bisiyati neqimetike. ve zehzihni fihi min mucibati sexetike bimennike ve eyadike ya munteha reğbetir-rağibin. İlahi, meni bu gün senin sözünden çıxıb, günah etmekle xar ve zelil etme. qezeb şallaqları ile meni vurma. meni bu gün Öz minnet ve qüdretin ile qezebine sebeb olan günahlardan uzaqlaşdır. ey arzu edenlerin son arzusu! 7-ci günün duası اَللّهُمَّ اَعِنِّى فِيهِ عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيامِهِ وَ جَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَآثامِهِ وَ ارْزُقْنِى فِيهِ ذِكْر كَ بِدَوامِهِ بِتَوفِيقِكَ ياهادِىَ الْمُضِلِّينَ ellahumme e'inni fihi ela siyamihi ve qiyamihi ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamihi, verzuqni fihi zikreke bidevamihi bitevfiqike ya hadiyel-muzillin. İlahi, mene bu günün orucunu tutmaqda ve yaxşı emeller etmekde kömek ol. bele bir günde meni bu günün eyri yollarından ve günahlarından uzaqlaşdır. meni Öz kömeyinle seni daim yad etmekde müveffeq et. ey yolunu azmışlara yol gösteren! 8-ci günün duası اَللّهُمَّ ارْزُقْنِى فِيهِ رَحْمَة الْأَيْتامِ وَ اِطْعامَ الطََّعَامِ وَ إِفْشَاءَ السَّلامِ وَ صُحْبَةَ الْكِرامِ بِطَوْلِكَ يَا مَلْجَأََ الْآمِلِينَ ellahummerzuqni fihi rehmetel-eytami. ve it'amet-teami. ve ifşaes-selami ve suhbetel-kirami bitevlike ya melce'el-amilin. İlahi, bu gün meni yetimlere rehm eden ve senin yolunda yoxsullara yemek bexşiş edenlerden ve salam verenlerden qerar ver. meni Öz ne'metinle kerametli ve yaxşı insanlarla yoldaş et. ey arzu edenlerin sığınacaq ve penahı! 9-cu günün duası اَللّهُمَّ اجْعَلْ لِى فِيهِ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ وَ اهْدِنِى فِيهِ لِبَراهِينِكَ السَّاطِعَةِ وَ خُذْ بِناصِيتِى اِلى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يَا اَمَلَ الْمُشْتاقِينَ ellahummec'el li fihi nesiben min rehmetikel-vasieti, vehdini fihi liberahinikes-satieti ve xuz binasiyeti ila merzatikel-cami'eti bimehebbetike ya emelel-muştaqin. İlahi, mene bu gün Öz geniş ve vüs'etli rehmetini qismet et ve meni aydın, qüdretli delillerinle hidayet et. meni Öz mehebbetinle istediyin emellerin hamısına müveffeq et. ey isteklilerin yüksek arzusu! 10-cu günün duası اَللّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ وَ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ وَ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اِلَيْكَ بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطّالِبِينَ ellahummec'elni fihi minel-mutevekkiline eleyke, vec'elni fihi minel-faizine ledeyke vec'elni fihi minel muqerrebine ileyke bi ihsanike ya ğayetet-talibin. İlahi, bu gün meni sene tevekkül edenlerden qerar ver. bele bir günde senin hüzurunda yaxşı işlerde müveffeq olanlardan hesab et. meni Öz ehsanınla yaxın bendelerinden qerar ver. ey isteyenlerin son isteyi! 11-ci günün duası الْإِحْسَانَ وَ كَرِّهْ اِلَىَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ وَ حَرِّمْ عَلَىَّ فِيهِ السَّخَطَ وَ النِّيْرانَ بِعَوْنِكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ ellahumme hebbib ileyye fihil-ihsane ve kerrih ileyye fihil-fusuqe vel-isyane ve herrim eleyye fihis-sexete ven-nirane, bievnike ya ğiyasel-musteğisin. İlahi, bu gün meni yaxşı emeller etmeye heveslendir. bele bir günde, mende günah ve exlaqsızlığa qarşı nifret oyat. mene qezeb ve cehennem ateşini haram et. ey penahsızların en ulu penahı! 12-ci günün duası اَللّهُمَّ زَيِّنِّى فِيهِ بِالسِّتْرِ وَالْعَفَافِ وَاسْتُرْنِى فِيهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ وَاحْمِلْنِى فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَ الْإِنْصافِ وَ آمِنِّى فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخافُ بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ ellahumme zeyyinni fihi bis-sitri vel-efafi vesturni fihi bilibasil-qunu'i vel-kefafi. vehmilni fihi elel-edli vel-insafi ve aminni fihi min kulli ma exafu bi ismetike ya ismetel-xaifin. İlahi, meni bu gün günahdan qorunub, iffetli olmaqla zinetlendir. mene kifayet eden halal mal ver ve qenaet libasını mene geyindir. meni bele bir günde edalet ve insafla yaşamaqda müveffeq et. meni qorxduğum işlerden amanda saxla. ey qorxanların ismet ve qoruyanı! 13-cü günün duası اَللّهُمَّ طَهِّرْنِى فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَ الْأَقْذارِ وَ صَبِّرْنِى فِيهِ عَلَى كََائِناتِ الْأَقْدَارِ وَ وَفِّقْنِى فِيهِ لِلتُّقَى وَ صُحْبَةِ الْأَبْرارِ بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عِيْنِ الْمَساكِينَ ellahumme tehhirni fihi mined-denesi vel-eqzari. ve sebbirni fihi ela kainatil-eqdari ve veffiqni fihi littuqa ve suhbetil-ebrari bievnike ya qurrete eynil mesakin. İlahi meni bu gün çirkin emel ve pis işlerden pak et. bele bir günde qarşımıza çıxan her bir asan ve ya çetin işe qarşı sebr ve dözüm ver. meni teqvalı ve yaxşı insanlarla yoldaşlıq etmeye müveffeq et. ey yoxsulların gözünün işığı! 14-cü günün duası اللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنِى فِيهِ بِالْعَثَراتِ وَ اَقِلْنِى فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَواتِ وَ لاتَجْعَلْنِى فِيهِ غَرَضاً لِلْبَلايَا وَ الْآفاتِ بِعِزَّتِكَ يَا عِزَّالْمُسْلِمِينَ ellahumme la tuaxizni fihi bil-eserati ve eqilni fihi minel xetaya vel-hefevati. vel-hefevati. ve la tec'elni fihi ğerezen lil-belaya vel-afati biizzetike ya izzel-muslimin. İlahi, bu gün meni düzgün emellerde çaşıb, sehv etdiyim işlerde mezemmet etme. bele bir günde senden üzr dileyib, etdiyim xeta ve günahlarda meni bağışla. Öz qüdretinle meni belalara hedef qerar verme. ey müselmanların ezemet ve izzeti! 15-ci günün duası اَللّهُمَّ ارْزُقْنِى فِيهِ طَاعَةَ الْخَاشِعِينَ وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِى بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ بِأَمانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ ellahummerzuqni fihi taetel-xaşi'ine veşreh fihi sedri bi inabetil-muxbitine biemanike ya emanel-xaifin. İlahi, bu gün meni sene heqiqi te'zim edib ulu sayılanlar kimi itaet etmeye müveffeq et. sene yaxşı bendeler kimi tövbe etmekle qelbimi işıqlandır. ey qorxanlara aman veren! 16-cı günün duası اَللَّهُمَّ وَفِّقْنِى فِيهِ لِمُوافَقَةِ الْأَبْرَارِ وَ جَنِّبْنِى فِيهِ مُرافَقَةَ الْأَشْرَارِ وَ آوِنِى فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِالْقَرَارِ بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلهَ الْعَالَمِينَ ellahumme veffiqni fihi limuvafeqetil ebrari. ve cennibni fihi murafeqetel- eşrari. ve avini fihi birehmetike ila daril-qerari bi ilahiyyetike ya ilahel-alemin. İlahi, bu gün meni yaxşı adamlarla dostluq etmeye müveffeq et. bele bir günde meni pis insanlardan uzaqlaşdır. seni allahlığına and verirem, Öz rehmetinle meni ebedi mekan olan behiştinde meskunlaşdır. ey alemleri yaradan! 17-ci günün duası اَللّهُمَّ اهْدِنِى فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَاقْضِ لِى فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ يَا مَنْ لا يَحْتَاجُ إِلَى التَّفْسِيرِ وَ السُّؤالِ يَا عَالِماً بِمَافِى صُدُورِالْعَالَمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرِينَ ellahummehdini fihi lisalihil-e'mali. veqzi li fihil-hevaice vel-amale ya men la yehtacu ilet-tefsiri ves-suali ya alimen bima fi suduril-alemin. selli ela muhemmedin ve alihit-tahirin. İlahi, bu gün meni yaxşı emellere yönelt. bele bir günde menim bütün arzu ve ehtiyaclarımı öde. ey izahlara ehtiyacı olmayan allah! ey hamının qelbinde olanları bilen, salamın olsun muhemmed ve onun pak ehli-beytine! 18-ci günün duası لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ وَ نَوِّرْ فِيهِ قَلْبِى بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِى اِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ بِنُورِكَ يَا مُنوِّرَ قُلُوبِ العَارِفِينَ ellahumme nebbihni fihi liberekati esharihi ve nevvir fihi qelbi biziya'i envarihi ve xuz bikulli e'zai ilet-tiba'i asarihi binurike ya munevvire qulubil-arifin. İlahi, bu orucluq ayının seherlerinin bereketini mene düşündür. bele bir günde ramazan ayının işıq ve nuru ile qelbimi işıqlandır. menim bütün beden üzvlerimi bu ayda olan gözel emelleri yerine yetirmeye müveffeq et, ey qelbleri nurlandıran allah! 19-cu günün duası اَللّهُمَّ وَفِّرْ فِيهِ حَظِّى مِنْ بَرَكَاتِهِ وَ سَهِّلْ سَبِيلِى اِلَى خَيْرَاتِهِ وَ لا تَحْرِمْنِى قَبُولَ حَسَنَاتِهِ يَا هَادِياً اِلَى الْحَقِّ الْمُبِين ellahumme veffir fihi hezzi min berekatihi ve sehhil sebili ila xeyratihi ve la tehrimni qebule hesenatihi ya hadiyen ilel-heqqil-mubin. İlahi, ramazan ayında olan bereketlerden menim qismetimi artıq et. bu ayda xeyir emellerin yolunu menim üçün asanlaşdır. bu ayda olan yaxşı emellerin qebul olmasından meni mehrum etme, ey açıq-aşkar haqqın terefine yol gösteren! 20-ci günün duası اَللّهُمَّ افْتَحْ لِى فِيهِ اَبْوَابَ الْجِنَان وَ أَغْلِقْ عَنِّى فِيهِ اَبْوابَ النِّيْرَانِ وَ وَفِّقْنِى فِيهِ لِتِلاوَةِ الْقُرْآن يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ellahummefteh li fihi ebvabel cinani ve eğliq enni fihi ebvaben-nirani ve veffiqni fihi litilavetil-qur'ani ya munziles-sekineti fi qulubil-mu'minin. İlahi, bu gün menim üçün behişt qapılarını aç ve cehennem qapılarını bağla. bele bir günde meni qur'an oxumağa müveffeq et. ey mö'minlerin qelblerini sakitleşdirib, aram eden! 21-ci günün duası اَللّهُمَّ اجْعَلْ لِى فِيهِ اِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلاً وَ لا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَىَّ سَبِيلاً وَ اجْعَلِ الْجَنَّةَ لِى مَنْزِلاً وَ مَقِيلاً يَا قَاضِىَ حَوائِجِ الطّالِبِينَ ellahummec'el li fihi ila merzatike delilen ve la tec'el lişşeytani fihi eleyye sebilen vec'elil- cennete li menzilen ve meqilen ya qaziye hevaicit-talibin. İlahi, bu gün Öz istekli emellerinin yolunu mene göster. bele bir günde şeytanın istediyi yolları menim üzüme bağla ve onu mene qalib etme. meni cennetde meskunlaşdır ve onu menim üçün bir mesken qerar ver. ey ehtiyaclı olan bendelerin ehtiyacını ödeyen! 22-ci günün duası اَللّهُمَّ افْتَحْ لِى فِيهِ أَبْوابَ فَضْلِكَ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ وَ وَفِّقْنِى فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ وَ أَسْكِنِّى فِيهِ بُحْبُوحَاتِ جَنّاتِكَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ ellahummefteh li fihi ebvabe fezlike ve enzil eleyye fihi berekatike ve veffiqni fihi limucibati merzatike ve eskinni fihi buhbuhati cennatike ya mucibe de'vetil-muzterrin. İlahi, bu gün Öz ehsan ve kerem qapılarını menim üzüme aç ve Öz bereketini mene nazil et. meni bele bir günde senin razılığın olan emelleri etmeye müveffeq et. meni Öz cennetinin en gözel yerinde meskunlaşdır, ey çaresizlerin duasını qebul eden! 23-cü günün duası اَللّهُمَّ اغْسِلْنِى فِيهِ مِن الذُّنُوبِ وَ طَهِّرْنِى فِيهِ مِن الْعُيُوبِ وَ امْتَحِنْ قَلْبِى فِيهِ بِتَقْوى الْقُلُوبِ يَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ ellahummeğsilni fihi minez-zunubi ve tehhirni fihi minel uyubi. vemtehin qelbi fihi biteqvel-qulubi ya muqile eseratil-muznibin. İlahi, bu gün menim günahlarımı temizleyib, çirkin ve eyibli işlerden pak et. menim qelbimi bele bir günde qelblere aid olan teqva ile imtahan et, ey günahkarların tövbesini qebul eden! 24-cü günün duası اَللّهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكْ وَ أَسْئَلُكَ التَّوفِيقَ فِيهِ لِأَنْ اُطِيعَكَ وَ لاأَعْصِيَكَ يَا جَوَادَ السَّائِلِينَ ellahumme inni es'eluke fihi ma yurzike ve e'uzu bike mimma yu'zike ve es'eluket-tevfiqe fihi li en uti'eke ve la e'siyeke ya cevades-sa'ilin. İlahi, bu gün senden seni razı salan emelleri isteyirem ve seni qezebe getiren emellerden sene penah aparıram. senden isteyirem ki, bele bir günde meni sene itaet etmeye ve günah etmemeye müveffeq edesen, ey haceti olanlara sexavet ve kerem gösteren allah! 25-ci günün duası اَللّهُمَ اجْعَلْنِى فِيهِ مُحِبّاًَ لِأَوْلِيَائِكَ وَ مُعَادِياً لِأَدَائِكَ مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ ياَ عَاصِمَ قُلُوبِ النَّبِيِّينَ ellahummec'elni fihi muhibben li evliyaike ve muadiyen lie'daike mustennen bisunneti xatemi enbiyaike ya asime qulubin-nebiyyin. İlahi, meni bu gün dostlarını isteyen ve düşmenlerini düşmen sayanlardan qerar ver. meni sonuncu peyğemberin din ve şerietini üstün tutub, ona yaxşı emel edenlerden qerar ver, ey peyğemberlerin qelblerini her bir sıxıntı ve sapıntıdan qoruyan allah! 26-cı günün duası اَللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِى
 0  23  + 10