"Ərəfə" gününün əməllərinə əlavə(03.04.2020 | 12:59)
"Ərəfə" gününün əməllərinə əlavə Ərəbcə وَالْحَمْدُ للهِِ قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ، وَالْحَمْدُ للهِِ بَعْدَ كُلِّ اَحَدٍ، وَالْحَمْدُ للهِِ مَعَ كُلِّ اَحَدٍ، وَالْحَمْدُ للهِ يَبْقَى رَبُّنَا وَيَفْنَى كُلُّ اَحَدٍ، وَالْحَمْدُ للهِ حَمْداً يَفْضُلُ حَمْدَ الْحَامِدينَ، حَمْداً كَثيراً قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ، وَالْحَمْدُ للهِ حَمْداً يَفْضُلُ حَمْدَ الْحَامِدينَ حَمْداً كَثيراً بَعْدَ كُلِّ اَحَدٍ، وَالْحَمْدُ للهِ حَمْداً يَفْضُلُ حَمْدَ الْحَامِدينَ حَمْداً كَثيراً مَعَ كُلِّ اَحَدٍ، وَالْحَمْدُ للهِ حَمْداً يَفْضُلُ حَمْدَ الْحَامِدينَ حَمْداً كَثيراً لِرَبِّنَا الْبَاقي وَيَفْنَى كُلُّ اَحَدٍ، وَالْحَمْدُ للهِ حَمْداً لا يُحْصَى وَلا يُدْرَى، وَلا يُنْسَى وَلا يَبْلَى، وَلا يَفْنَى وَلَيْسَ لَهُ مُنْتَهَى، وَالْحَمْدُ للهِ حَمْداً يَدُومُ بِدَوَامِهِ، وَيَبْقَى بِبَقَائِهِ في سِنيِ الْعَالَمينَ، وَشُهُورِ الدُّهُورِ وَاَيَّامِ الدُّنْيَا، وَسَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالْحَمْدُ للهِ اَبَدَ الاَبَدِ وَمَعَ الاَبَدِ، مِمَّا لا يُحْصيهِ الْعَدَدُ، وَلا يُفْنيهِ الاَمَدُ، وَلا يَقْطَعُهُ الاَبَدُ، وَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقينَ. لا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ، وَلا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ بَعْدَ كُلِّ اَحَدٍ، وَلا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ مَعَ كُلِّ اَحَدٍ، وَلا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ يَبْقَى رَبُّنَا وَيَفْنَى كُلُّ اَحَدٍ، وَلا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ تَهْليلاً يَفْضُلُ تَهْليلَ الْمُهَلِّلينَ فَضْلاً كَثيراً قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ، وَلا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ تَهْليلاً يَفْضُلُ تَهْليلَ الْمُهَلِّلينَ فَضْلاً كَثيراً بَعْدَ كُلِّ اَحَدٍ، وَلا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ تَهْليلاً يَفْضُلُ تَهْليلَ الْمُهَلِّلينَ فَضْلاً كَثيراً مَعَ كُلِّ اَحَدٍ، وَلا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ تَهْليلاً يَفْضُلُ تَهْليلَ الْمُهَلِّلينَ فَضْلاً كَثيراً لِرَبِّنَا الْبَاقي وَيَفْنَى كُلُّ اَحَدٍ، وَلا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ تَهْليلاً لا يُحْصَى وَلا يُدْرَى، وَلا يُنْسَى وَلا يَبْلَى وَلا يَفْنَى، وَلَيْسَ لَهُ مُنْتَهَى، وَلا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ تَهْليلاً يَدُومُ بِدَوَامِهِ، وَيَبْقَى بِبَقَائِهِ في سِنيِ الْعَالَمينَ، وَشُهُورِ الدُّهُورِ وَاَيَّامِ الدُّنْيَا، وَسَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ اَبَدَ الاَبَدِ وَمَع الاَبَدِ، مَمَّا لا يُحْصيهِ الْعَدَدُ، وَلا يُفْنيهِ الاَمَدُ، وَلا يَقْطَعُهُ الاَبَدُ، وَتَبَارَكَاللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقينَ وَاللهُ اَكْبَرُ قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ وَاللهُ اَكْبَرُ بَعْدَ كُلِّ اَحَدٍ، وَاللهُ اَكْبَرُ مَعَ كُلِّ اَحَدٍ،وَاللهُ اَكْبَرُ يَبْقَى رَبُّنَا وَيَفْنَى كُلُّ اَحَدٍ، وَاللهُ اَكْبَرُ تَكْبيراً يَفْضُلُ تَكْبيرَ الْمُكَبِّرينَ فَضْلاً كَثيراً قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ، وَاللهُ اَكْبَرُ تَكْبيراً يَفْضُلُ تَكْبيرَ الْمُكَبِّرينَ فَضْلاً كَثيراً بَعْدَ كُلِّ اَحَدٍ، وَاللهُ اَكْبَرُ تَكْبيراً يَفْضُلُ تَكْبيرَ الْمُكَبِّرينَ فَضْلاً كَثيراً مَعَ كُلِّ اَحَدٍ وَاللهُ اَكْبَرُ تَكْبيراً يَفْضُلُ تَكْبيرَ الْمُكَبِّرينَ فَضْلاً كَثيراً لِرَبِّنَا الْبَاقي وَيَفْنَى كُلُّ اَحَدٍ، وَاللهُ اَكْبَرُ تَكْبيراً لا يُحْصَى وَلا يُدْرَى، وَلا يُنْسَى وَلا يَبْلَى، وَلا يَفْنَى وَلَيْسَ لَهُ مُنْتَهَى، وَاللهُ اَكْبَرُ تَكْبيراً يَدُومُ بِدَوَامِهِ، وَيَبْقَى بِبَقَائِهِ في سِنيِ الْعَالَمينَ، وَشُهُورِ الدُّهُورِ، وَاَيَّامِ الدُّنْيَا وَسَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَاللهُ اَكْبَرُ اَبَدَ الاَبَدِ، وَمَعَ الاَبَدِ، مَمَّا لايُحْصيهِ الْعَدَدُ، وَلا يُفْنيهِ الاَمَدُ، وَلا يَقْطَعُهُ الاَبَدُ، وَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقينَ. oxunuşu vəl həmdu lillahi qəblə kulli əhəd, vəl həmdu lillahi bə`də kulli əhəd, vəl həmdu lillahi məə kulli əhəd, vəl həmdu lilla-hi yəbqa rəbbuna və yəfna kul-lu əhəd, vəl həmdu lillahi həmdən yəfzulu həmdəl hami-din, həmdən kəsirən qəblə kulli əhəd, vəl həmdu lillahi həmdən yəfzulu həmdəl hamidinə həmdən kəsirən bə`də kulli əhəd, vəl həmdu lillahi həmdən yəfzulu həmdəl hamidinə həmdən kəsirən məə kulli əhəd, vəl həmdu lillahi həmdən yəfzulu həmdəl hamidinə həm-dən kəsirən lirəbbinəl baqi və yəfna kullu əhəd, vəl həmdu lil-lahi həmdən la yuhsa və la yudra, və la yunsa və la yəbla, və la yəfna və ləysə ləhu muntəha, vəl həmdu lillahi həmdən yədumu bidəvamih, və yəbqa bibəqaihi fi sinil aləmin, və şuhurid duhuri və əyyamid dunya, və saatil ləyli vən nəhar, vəl həmdu lillahi əbədəl əbədi və məəl əbəd, mimma la yuhsihil ədədu və la yufnihil əmədu və la yəqtəuhul əbəd, və təbarəkəllahu əhsənul xaliqin. la ilahə illəllahu qəblə kulli əhəd, və la ilahə illəllahu bə`də kulli əhəd, və la ilahə illəllahu məə kulli əhəd, və la ilahə illəl-lahu yəbqa rəbbuna və yəfna kullu əhəd, və la ilahə illəllahu təhlilən yəfzulu təhliləl muhəl-lilinə fəzlən kəsirən qəblə kulli əhəd, və la ilahə illəllahu təh-lilən yəfzulu təhliləl muhəllilinə fəzlən kəsirən bə`də kulli əhəd, və la ilahə illəllahu təhlilən yəfzulu təhliləl muhəllilinə fəz-lən kəsirən məə kulli əhəd, və la ilahə illəllahu təhlilən yəf-zulu təhliləl muhəllilinə fəzlən kəsirən lirəbbinəl baqi və yəfna kullu əhəd, və la ilahə illəllahu təhlilən la yuhsa və la yudra və la yunsa və la yəbla və la yəfna və ləysə ləhu muntəha, və la ilahə illəllahu təhlilən yədumu bidəvamihi və yəbqa bibəqaihi fi sinil aləmin, və şuhurid duhuri və əyyamid dunya, və saatil ləyli vən nəhar, və la ilahə illəllahu əbədəl əbədi və məəl əbəd, mimma la yuhsihil ədədu və la yufnihil əmədu və la yəqtəuhul əbəd, və təbarəkəllahu əhsənul xaliqin. vəllahu əkbəru qəblə kulli əhəd, vəllahu əkbəru bə`də kul-li əhəd, vəllahu əkbəru məə kulli əhəd, vəllahu əkbəru yəbqa rəbbuna və yəfna kullu əhəd, vəllahu əkbəru təkbirən yəfzulu təkbirəl mukəbbirinə fəzlən kəsirən qəblə kulli əhəd, vəllahu əkbəru təkbirən yəf-zulu təkbirəl mukəbbirinə fəz-lən kəsirən bə`də kulli əhəd, vəllahu əkbəru təkbirən yəf-zulu təkbirəl mukəbbirinə fəz-lən kəsirən məə kulli əhəd, vəl-lahu əkbəru təkbirən yəfzulu təkbirəl mukəbbirinə fəzlən kəsirən lirəbbinəl baqi və yəfna kullu əhəd, vəllahu əkbəru təkbirən la yuhsa və la yudra və la yunsa və la yəbna və la yəfna və ləysə ləhu muntəha, vəllahu əkbəru təkbirən yədu-mu bidəvamihi və yəbqa bibə-qaihi fi sinil aləmin, və şuhurid duhuri və əyyamid dunya və saatil ləyli vən nəhar, vəllahu əkbəru əbədəl əbədi və məəl əbəd, mimma la yuhsihil ədədu və la yufnihil əmədu və la yəqtəuhul əbəd, və təbarəkəlla-hu əhsənul xaliqin. tərcüməsi bu dua, "Ərəfə” günündə "subhahəllahi qəblə kulli əhədin və subhanəllahi bə`də kulli əhəd” təhbihinin ardında oxunur və "təbarəkəllahu əhsənul xaliqin” cümləsinin ardında oxunur: həmd-səna hər kəsdən öncə allaha məxsusdur! həmd-səna hər kəsdən sonra allaha məxsusdur! həmd-səna hamı ilə birgə allaha məxsusdur! həmd-səna hər kəs fənaya uğradıqdan sonra baqi qalacaq rəbbimiz allaha məxsusdur! həmd-səna hər kəsdən öncə ona həmd edənlərin həmdinin fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allaha məxsusdur! həmd-səna hər kəsdən sonra ona həmd edənlərin həmdinin fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allaha məxsusdur! həmd-səna hər kəslə birgə ona həmd edənlərin həmdinin fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allaha məxsusdur! həmd-səna hər kəs fənaya uğradıqdan sonra baqi qalacaq rəbbimizə həmd edənlərin həmdinin fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allaha məxsusdur! sayı bilinməz, dərkolunmaz, unudulmaz, köhnəlməz, fənaya uğramaz və saysız-hesabsız həmd allaha məxsusdur! həmd-səna aləmlər boyu onun davamlılığı ilə davamlı, baqi olması ilə baqi, bu dünyanın ay və günləri, gecə-gündüz saatları qədər allaha məxsusdur! həmd-səna əbədi, rəqəmlərin göstərə bilməyəcəyi qədər əbədi olan, ruzigarın ötməsi ilə sona çatmayan və əbədiyyəti əsla bitməyən allaha məxsusdur! məxluqatı gözəl biçimdə yaradan allah böyükdür! sonra desin: hər kəsdən öncə allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. hər kəsdən sonra allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. hamı ilə birgə allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. hər kəs fənaya uğradıqdan sonra baqi qalacaq rəbbimiz allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. hər kəsdən öncə "allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur” deyənlərin "allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur” kəlamının fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. hər kəsdən sonra "allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur” deyənlərin "allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur” kəlamının fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. hər kəslə birgə "allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur” deyənlərin "allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur” kəlamının fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. hər kəs fənaya uğradıqdan sonra baqi qalacaq rəbbimizə "allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur” deyənlərin "allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur” kəlamının fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. sayı bilinməz, dərkolunmaz, unudulmaz, köhnəlməz, fənaya uğramaz və saysız-hesabsız dərəcədə allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. aləmlər boyu "allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur” kəlamının davamlılığı ilə davamlı, baqi olması ilə baqi olan, bu dünyanın ay və günləri, gecə-gündüz saatları qədər allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əbədi, rəqəmlərin göstərə bilməyəcəyi qədər əbədi olan, ruzigarın ötməsi ilə sona çatmayan və əbədiyyəti əsla bitməyən allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. məxluqatı gözəl biçimdə yaradan allah böyükdür! sonra de: hər kəsdən öncə allah böyükdür. hər kəsdən sonra allah böyükdür. hamı ilə birgə allah böyükdür. hər kəs fənaya uğradıqdan sonra baqi qalacaq rəbbimiz allah böyükdür. hər kəsdən öncə "allah böyükdür” deyənlərin "allah böyükdür” kəlamının fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allah böyükdür. hər kəsdən sonra "allah böyükdür” deyənlərin "allah böyükdür” kəlamının fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allah böyükdür. hər kəslə birgə "allah böyükdür” deyənlərin "allah böyükdür” kəlamının fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allah böyükdür. hər kəs fənaya uğradıqdan sonra baqi qalacaq rəbbimizə "allah böyükdür” deyənlərin "allah böyükdür” kəlamının fəzilətini hədsiz dərəcədə artıran allah böyükdür. sayı bilinməz, dərkolunmaz, unudulmaz, köhnəlməz, fənaya uğramaz və saysız-hesabsız dərəcədə allah böyükdür. aləmlər boyu "allah böyükdür” kəlamının davamlılığı ilə davamlı, baqi olması ilə baqi olan, bu dünyanın ay və günləri, gecə-gündüz saatları qədər allah böyükdür. Əbədi, rəqəmlərin göstərə bilməyəcəyi qədər əbədi olan, ruzigarın ötməsi ilə sona çatmayan və əbədiyyəti əsla bitməyən allah böyükdür. məxluqatı gözəl biçimdə yaradan allah böyükdür! kitabın adı: məfatihul cinan
 0  35  + 11