QADININ MƏHRƏM KİŞİLƏRƏ BAXMASI(03.04.2020 | 13:28)
qadinin mƏhrƏm kİŞİlƏrƏ baxmasi məsələ: qadın, övrəteyn istisna olmaqla özünə məhrəm olan kişilərin bədəninə baxa bilər, bu şərtlə ki, ləzzət və reybə qəsdilə olmasın (həyat yoldaşı bundan istisna olunur ki, onda heç bir şərt yoxdur). İmam və fazil: "Ürvə", "sətr və satir", 1-ci məsəblədən qabaq, "nikah", məsələ: 32. bəhcət: "tovzihul-məsail", məsələ: 1939. təbrizi: "tovzihul-məsail", məsələ: 2446. xamenei: İstifta sistani: "minhacus-salehin", "nikah", məsələ: 13; "tovzihul-məsail", məsələ: 246. fazil: "tovzihul-məsail", məsələ: 2505. məkarim: bir-birinə məhrəm olan kişi və qadın (bacı və qardaş kimi) bir-birinin bədəninə məhrəm arasında adi olan miqdarda baxa bilərlər. bundan qeyri hallarda ehtiyat budur ki, baxmasınlar. "tovzihul-məsail", məsələ: 2082; "Ürvə", "sətr və satir", 1-ci məsələdən qabaq, "nikah", məsələ: 32. * nƏtİcƏdƏ: ləzzət və reybə qəsdilə məhrəmlərin, o cümlədən kürəkən, oğul, qardaş, qardaş oğlu və sairənin bədəninin hər bir yerinə baxmaq caiz deyildir və bu işdən ictinab olunmalıdır. məsələ: Örtüyün üstündən övrəteynin həcminə baxmaq öz ardınca fəsad gətirməzsə, baxış da ləzzət məqsədi daşımazsa, işkalı yoxdur. İmam, təbrizi, sistani, xamenei, fazil: İstifta bəhcət: Əgər naməhrəmi təhrik edib həyəcanlandır¬mazsa, işkalı yoxdur. İstiftadan istifadə etməklə. məkarim: Əgər həcmi tamamilə aşkar olsa, ehtiyat-vacib ona baxışı tərk etməkdir. İstifta.
 0  33  + 9