Peyğəmbərin (s) dua-zirehi-Hirzi(03.04.2020 | 13:10)
peyğəmbərin (s) dua-zirehi-hirzi rəvayətlərdə nəql olunur ki, həzrət amənə peyğəmbərə (s) hamilə olduğunu bildiyi zaman ona yuxuda deyilmişdi: “sən insanların ən üstününə hamilə olmusan. onun adını tövratdakı kimi Əhməd qoy və bu yazını onun üstündə gəzdir. amənə yuxudan ayılanda yanında üstü yazılı bir parça gördü. dəri üzərində yazılmışdı: “bismillahi əstərikə rəbbəkə və əuzikə bilvahidi min şərrə kulli hasidin qaimin əv qaidin və kulli xəlqin zaidin fi turuqil-məvaridil-ətəzurruhu fi yəqzətin vəla mənamin və la fi zənin və la fi muqamin səcisəl ləyali və əvaxirəl-əyami yədullahi fəvqə əydihim və hicabullahi fəvqi adiyətihim” (allahın adı ilə rəbbini sənə sipər və mühafiz seçirəm. bütün həsəd aparanların ayaq üstə və oturaq vəziyyətdə şərindən, bütün ovçuların tələsindən sən pənah aparıram. oyaq vəziyyətdə, yatdığı zaman, gecə və gündüz allahın əli onun üzərindədir...) بسْمِ اللهِ أسْتَرْعِيكَ رَبَّك وَ أُعَوِّذَكَ بِالْواحِدِ منْ شَرِّ كُلِّ حاسِدٍ قائِمٍ أوْ قاعِدٍ وَ كُلِّ خَلْقٍ رائِدٍ في طُرُقِ الموارِدِ لا تَضّرُوهُ في يَقْظَةٍ وَ لا مَنامٍ وَ لا في ظَغْنٍ وَ لا في مَقامٍ سَجيسِ اللَّيالي وَ أواخِرِ الْأيّامِ يَدُ اللهِ فَوْقَ أيْدِيهِمْ وَ حجابُ اللهِ فَوْقَ عادِيَتِهِمْ
 0  33  + 11