Peyğemberimizin vesiyyet etdiyi namazdan sonra oxunan en gözel savabı çox olan dua(03.04.2020 | 13:26)
bismillahir rehmanir rehim -allahumme einni ela zaikrike ve hüsni ibadetike. (ya allah.seni zikr etmeye,sene şükür etmeye mene yardım et)
 0  19  + 8