Övladın ata-anaya namazı(03.04.2020 | 13:40)
İki rəkətdir.birinci rəkətdə həmddən sonra 10 dəfə oxusun. rabbiğfirli və livalidəyyə və limumininə yəvmə yəqumul-hisab. İkinci rəkətdə isə həmddən sonra 10 dəfə oxu. rabbiğfirli və livalidəyyə və limən dəxələ bəytiyə muminən və limumininə vəl-muminati namaz qurtardıqdan sonra 10 dəfə de: rabbi irhəmhuma kəma rəbbəyani sağırən.
 0  17  + 6