Namazda ellerin bir birinin üzerine qoyulması (davami))(03.04.2020 | 13:27)
ebu hureyreden revayet olundu lakin qüvvetli deyil. ebu davud "sunen" 757-ci hedis cerir ed-dabbi. ez-zehebi yazır: cerir ed-dabbi. eliden ve oğlu Ğezvan ondan revayet etmişdir. tanınmır. ez-zehebi "mizanul-İtidal" 1474-cü ravi İbn hibban yazır: cerir ed-dabbi eliden revayet edir. ondan oğlu Ğazvan revayet etdi. İbn hibban "es-siqat" 4/108 evvelki yazılarda albaninin İbn hibbanı mutesahillerden hesab etdiyini görmüşük. ümumiyyetle baresinde cerh bilmediyi ravini "es-siqat" kitabında qeyd etmek İbn hibbanın mezhebidir. meselen: vehhabinin lap zırından (murdarından olan) Şeyx muhemmed el-emin İbn hibban barede yazır: İbn hibban bezen bir şexsi (ravini) "es-siqat"(etimadlı raviler) kitabında qeyd edir hansı ki, bununla bele onu tanımır. bezi alimler ele zenn etmişler ki, o, (ibn hibban) bununla hemin ravini etimadlı hesab etmişdir. bu böyük sehvdir. o, bezen bir şexsi "es-siqat" kitabında qeyd edir sonra "el-mecruhin"("cerh olunmuşlar") kitabında onu cerh edir. bundan evvel ve sonra vehhabi şeyxi muhemmed el-emin yazıq İbn hibbanın qabırğasına sitatlarla ve öz fikirleri ile döşeyerek yazır: deyirem: sebeb ne olursa olsun, bu onun(İbn hibbanın) kiminse etimadlı, güvenilir hesab etmesinde zeif olduğuna delildir. sonda ise yazır: "xülase İbn hibbanın bir şexsi "es-siqat" kitabında qeyd etmeyi hele onun etimadlı hesab olunması üçün faydalı deyil." Şeyx muhemmed el-emin "İbn hibbanın menheci" demeli ez-zehebinin sözü heleki qüvvede qalır, yeni cerir ed-debbi tanınmır. vehhabilerden cerir ed-dabbi barede gücenmek isteyen varsa buyursun. növbeti hedisi muksirunun lideri, torbası yalanlarla dolu, yehudi ustadının üzünü ağ etmiş, müaviyyenin (allahın leneti ona ve oğlu yezide olsun) qulu ebu hureyre revayet edir: ............................abdur-rahman b. İshaq.......................ebu hureyrenin bele dediyini bize revayet etdi:....................................ebu davud dedi: eşitdim ki, ehmed b. henbel abdur-rahman b. İshaq el-kufinin zeif olduğunu deyir. ebu davud "sunen" 758-ci hedis abdur-rahmanın ne mal olduğunu bir az önce görmüşdük. yuxarıdakı hedislede metnin eyni olması bir daha bu hedisin abdur-rahmanın fantaziyası olduğunu sübut edir. İbn hecer "tehzib" Ğudeyf b. el-haris ez-zehebi "siyer" Ğudeyf b. el-haris ehmed b. henbel "musned" 21991-ci hedis el-beyheqi "sunen" 2376-cı hedis növbeti hedis. 21991 ......namazda resulallah s.a.s.-i sağ elini sol elinin üzerine qoyduğunu gördüm ehmed b. henbel "musned" 21991-ci hedis İlk önce hedisin senedinde "el-haris b. Ğuteyf ve yaxud Ğuteyf b. el-haris" ifadesine toxunmaq isterdim. beli, gördüyümüz kimi hedisi peyğember s.a.s.-e nisbet veren ravinin adında ixtilaf vardır. hemçinin bu ravinin adını Ğuteyf yox, Ğudeyf kimi qeyd edenlerde vardır. meselen İbn hecer esqalaninin "tehzib" kitabından bu ravi haqqında melumatlardan bezilerini qısa tercüme edirem: Ğudeyf. bezileri Ğuteyf b. el-haris adlandırırlar. sehabe olmağında ixtilaf vardır. İbn ebi hatim atasından ve ebu zereden revayet ederek onun sehabe olduğunu bildirir. İbn sad "et-tebeqat"ında onun Şam ehlinden olan tabii olduğunu bildirir. el-İcli de onun Şamlı tabii olduğunu bildirir. daha geniş melumat üçün "tehzib" kitabına ssılka verirem. İbn hecer "tehzib" "adı Ğudeyf olanlar" hemçinin el-beyheqi de "süunen el-kubra" kitabında Ğudeyf b. el-harisin bu cür hedis revayet etdiyini bildirir. lakin el-beyheqi onun adını el-haris b. Ğudeyf kimi qeyd edir. el-beyheqi "sunen el-kubra" "namazda sağ elin sol el üzerine qoyulması" fesli hedisin diger ravisi yunis b. seyfdir. bu ravinin de adında ixtilaf vardır. bele ki, bezileri onun adını yusif b. seyf kimi qeyd etmişler. İbn hecer esqalani "tehzib" yunis b. seyf" növbeti ravi muaviye b. salih haqqında da ixtilaflı fikirler vardır. nümune üçün: eli b. el-medini yehya b. saidin ondan hedis almadığını bildirir. ebu salih el-ferra ebu İshaq el-fezariden revayet ederek bildirir" o, hedis revayet edilesi biri deyil". hemçinin endulus (müselman İspaniyası) hökmdarından hediyyeler aldığı da bildirilir. İbn hecer esqalani "tehzib" 10/190 hedisin diger ravisi yunis b. seyfdir. bu ravinin de adında ixtilaf vardır. bele ki, bezileri onun adını yusif b. seyf kimi qeyd etmişler. İbn hecer esqalani "tehzib" yunis b. seyf" növbeti ravi muaviye b. salih haqqında da ixtilaflı fikirler vardır. nümune üçün: eli b. el-medini yehya b. saidin ondan hedis almadığını bildirir. ebu salih el-ferra ebu İshaq el-fezariden revayet ederek bildirir" o, hedis revayet edilesi biri deyil". hemçinin endulus (müselman İspaniyası) hökmdarından hediyyeler aldığı da bildirilir. İbn hecer esqalani "tehzib" 10/190 bir çox vehhabiler maliki mezhebinde namazın eli açıq qılınmasını ümumiyyetle inkar edirler. onların nezerine bezi alimlerinin sözlerini çatdırmaq isterdim. henbeli feqihlerinin böyüklerinden ebu muhammed, abdullah ibni ehmed ibni qudame (541-620 h/ 1146-1223 m) bu haqda deyir: "namazda, sağ eli sol elin üzerine qoymağa gelince, elm ehlinin çoxunun görüşüne göre bu namazın sünetlerindendir. bu eliden, ebu hureyreden, nexaiden, ebu miclezden, said bin cubeyrden, sevriden, Şafiden ve rey eshabından revayet olunmuşdur. bu görüşü İbn munzir İmam malikden revayet etmişdir. lakin, onun(malikin) mezhebinde zahir/üstün görüş ellerin yana salınmasıdır ki, mezhebin alimleri de bu görüşdedirler. hemçinin bu, İbn zubeyr ve hesen el besriden de revayet edilmişdir." qaynaq: İbn qudame: el muğni: 1/514 darul kitabil arabi malikin yalnız bir telebesi İbn el-qasim deyib ki, malik açıq ellerle namaz qılmağı söyleyib. ebdur-rehman b. el-qasim "mudevvine" kitabında malik b. enesin müxtelif reylerini beyan edib. yuxarida selefilerin "yalnız bir telebesi" dedikde sankı bu telebe bazarda kartof satan olub. eslinde ise İbn el-qasim rical alimlerine göre siqa, saleh, feqih ve s.-dir. meselen: İbn ebi hatim "ec-cerh vat-tadil" kitabında ebu zerenin İbn el-qasimin siqa ve saleh birisi olduğunu bildirir. İbn ebi hatim "ec-cerh vat-tadil"5/279 hemçinin İbn hibban "es-siqat" kitabında onun xeyrli ve feziletli biri olduğunu bildirir. İbn hibban "es-siqat" 8/374 İbn hecer esqalani onun feqih ve siqa olduğunu bildirir. İbn hecer esqalani "teqribut-tehzib" 1/348
 0  18  + 6