Mucir duası Azerbaycanca (03.04.2020 | 13:26)
bismillahir–rehmanir–rehim her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey allah!, uca meqamlısan, ey rehman (rehmeti heddinden artıq olan, rehmeti hem mö"mine, hem de kafire şamil olan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey rehim (rehmeti sabit olan, kesilmeyen), uca meqamlısan, ey kerim (ehsan ve ne"met sahibi)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey melik (emr ve hökm sahibi), uca meqamlısan, ey malik! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey qüddus (nöqsanlardan, eyblerden pak olan), uca meqamlısan, ey selam (sağlamlıq bexş eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey mö"min (emin-amanlıq bexş eden), uca meqamlısan, ey müheymin (mexluqun emellerine, ecellerine ve ruzilerine nezaret eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey eziz (meğlub olmayan, onunla müqabil olmayan qalib), uca meqamlısan, ey cebbar (mexluqun ixtiyarı olmayan be"zi işlere mecbur eden, onların hallarının çatışmamazlıqlarını islah ve cübran eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey mütekebbir (kibriya ve mülk sahibi), uca meqamlısan, ey mütecebbir (emrinin qarşısı alına bilmeyen, kibriya sahibi)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey xaliq (xelq eden), uca meqamlısan, ey bari (mexluqu nümune olmadan yaradan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey müsevvir (mexluqata suret veren), uca meqamlısan, ey müqeddir (qezavü-qederi müqedder eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey hadi (hidayet eden), uca meqamlısan, ey baqi (ebedi varlıq)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey vehhab (her mexluqa, onların öz leyaqetleri qederinde eta eden), uca meqamlısan, ey tevvab (çox tövbe qebul eden, günahı bağışlamaq üçün bendelere çox-çox yaxınlaşan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey fettah (kömek eden, rehmet ve ruzi qapılarını açan), uca meqamlısan, ey mürtah (rehmet sahibi)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey seyyidim (şeref ve ezemet sahibim), uca meqamlısan, ey mövlam (ixtiyar sahibim)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey qerib (bendelere yaxın), uca meqamlısan, ey reqib (heç neyin ondan yayınmadığı keşikçi)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey mübdi (xilqetin başlanğıc sebebi), uca meqamlısan, ey müid (xilqetin sonunun sebebi)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey hemid (bütün mexluqat terefinden hemd ve senaya layiq görülen), uca meqamlısan, ey mecid (kerem ve izzet sahibi)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, eymücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey qedim (ezeli, heç vaxt zavala uğramayan varlıq, vücudu üçün başlanğıc olmayan), uca meqamlısan, ey ezem (zaten ve sifeten kamal heddinde olan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey Ğefur (bağışlaması çox olan), uca meqamlısan, ey Şekur (hetta azacıq itaete de qiymet veren)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey Şahid (bütün işlere nezaret eden), uca meqamlısan, ey Şehid (heç neyin ondan qeybde olmadığı kes)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey hennan (ondan üz çevirenleri qebul eden, rehmet sahibi), uca meqamlısan, ey mennan (bir şeyi istemezden qabaq eta etmeye başlayan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey bais (ölüleri dirilden), uca meqamlısan, ey varis (mexluqatdan irs aparıb tekce Özü qalan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey mühyi (dirilden), uca meqamlısan, ey mümit (öldüren)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey Şefiq (mexluqata çox-çox mehriban olan), uca meqamlısan, ey refiq! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey enis (ünsiyyet bağlayan), uca meqamlısan, ey munis! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey celil (sifetlerinde kamil), uca meqamlısan, ey cemil (fe"lleri gözel vesfleri kamil)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey xebir (olmuş ve olacaq şeylere alim olan, heç neyin ondan qaib olmadığı, heç neyin ondan fövte getmediyi, her şeyin zatına, heqiqetine agah olan), uca meqamlısan! ey besir! (varlıqların hamısını, heç neye ehtiyacı olmadan müşahide eden, zahir ve batinleri gören, her şeyin kamal sifetleri onun üçün aşkar olan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey hefiyy (kömekçi ve xeyirxah), uca meqamlısan, ey meliyy (möhlet veren)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey me"bud, uca meqamlısan, ey mövcud! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey Ğeffar (günahları ve eybleri örten), uca meqamlısan, ey qehhar (qehri ve qelebesi çox şiddetli olan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey mezkur (zikr olunan), uca meqamlısan, ey meşkur (hetta azacıq taete qiymet veren)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey cevad (eta etmekde paxıllıq etmeyen), uca meqamlısan, ey meaz (sığınacaq yeri, penahgah)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey cemal, uca meqamlısan, ey celal! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey sabiq (her şeyden önce möcud olan), uca meqamlısan, ey raziq (ruzi veren)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey sadiq (doğruçu), uca meqamlısan, ey faliq (gece zülmetini gündüzün nuru ile yaran)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey semi" (eşidilen ve eşidilmeyen şeylerin ondan gizli olmadığı), uca meqamlısan, ey seri" (hesablara sür"etle yetişen)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey refi" (şerif), uca meqamlısan, ey bedi" (numune olmadan icad eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey feʹal, uca meqamlısan, ey müteal! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey qazi (hakim), uca meqamlısan, ey razi (emrini icra eden bendelerden razı olan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey qahir (qelebesi ve qehri şiddetli olan), uca meqamlısan, ey tahir (Özü pak olub başqalarını da çirkinliklerden paklayan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey alim! (bütün varlıqlar ve onların cüzʹiyyatlarından agah olan), uca meqamlısan, ey hakim! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey daim (hemişelik varlıq), uca meqamlısan, ey qaim (her şeye nezaret eden, Öz zatı esasında mövcud olan, her bir nefse nezaret eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey asim (bendeleri günahlardan pisliklerden hifz edib çekindiren), uca meqamlısan, ey qasim (bendelerin işlerini bölüşdüren, yaxud onların nesiblerini veren)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey Ğeniyy (zaten qeni ve ehtiyacsız olan, bütün mövcudatın ona ehtiyaclı olduğu), uca meqamlısan, ey müğni (istediyi bendeleri her şeyden ehtiyacsız eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey vefiyy (ehdine vefa eden), uca meqamlısan, ey qeviyy (qüvveli)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey kafi (istediyi bendesini her şeyden ehtiyacsız eden, onlara kifayet eden), uca meqamlısan, ey Şafi (şefa veren)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey müqeddim (bendelerden istediyi kesi hikmet esasında Öz rehmetine müveffeq olmaqda qabağa salan), uca meqamlısan, ey müexxir (bendelerden istediyi kesi hikmet esasında zelil edib rehmetinden axıra salan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey evvel (vücudda heç kesin ondan qabağa keçmediyi), uca meqamlısan, ey axir (her şeyin mehv olub, yaxud deyişdiyi halda, zatı ve sifeti deyişilmeyen)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey zahir (vehdaniyyet ve rübubiyyetine delalet eden nişaneler sebebi ile aşkar olan), uca meqamlısan, ey batin (mexluqatın göz ve derkinden gizlin olan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey reca (ümid), uca meqamlısan, ey mürteca (ümidlerin, arzuların qayıtdığı yer)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey minnet ve ne"met sahibi, uca meqamlısan, ey fezl ve vüs"et sahibi! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey heyy (diri), uca meqamlısan, ey qeyyum (davamlı ve qalarlı, mövcudatın varlığının davam etme sebebi, yaxud her şeye kamal derecesine ve halına göre qiymet veren)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey vahid (vücud, eql ve derkde tecezzi (hisse-hisse olma) ve tekessürün (çoxluğun) sehih olmadığı, her bir cehetden vahid, yegane), uca meqamlısan, ey ehed (zülmetin yol olmadığı nur, cehaletin yolu olmayan elm)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey seyyid, uca meqamlısan, ey semed (alicenablıqda en yüksek meqamda olan ve hamının möhtac olduğu kes)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey qedir (hikmetin iqtizası esasında–ne eskik, ne de artıq–istediyini hökm eden), uca meqamlısan, ey kebir (uca meqamlı ve menziletli)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey valiyy (ixtiyar sahibi), uca meqamlısan, ey müteali (ona aid edilen vesflerden çox-çox yüksek)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey eliyy (vesf edenlerin vesfinin, ariflerin elminin onu ehate ede bilmediyi), uca meqamlısan, ey e"la (en eşref, en şerafetli)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey veliyy (dost, ixtiyar sahibi), uca meqamlısan, ey mövla! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey zari" (xelq etdiyini izhar eden), uca meqamlısan, ey bari" (xelq eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey xafiz (zülmkarları, fir"onsifetleri zelil eden), uca meqamlısan, ey rafe" (mö"minlere seadet, övliyaullahlara teqerrüb bexş etmekle derecelerini yükselden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey müqsit (edaleti berqerar eden), uca meqamlısan, ey came" (cem eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey müizz (istediyi yaxşı bendelere izzet ve şövket bexş eden), uca meqamlısan, ey müzill (istediyi pis şexslere zillet paltarı geydiren, onları her növ izzetden mehrum eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey hafiz (hifz eden), uca meqamlısan, ey hefiz (bendelerini ve onların yaxşı emellerini zay olmaqdan qoruyan, qarşısını alan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey qadir (istediyi her bir şeye qüdreti olan, heç bir işde aciz olmayan), uca meqamlısan, ey müqtedir (mütleq iqtidar sahibi)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey elim (elmli), uca meqamlısan, ey helim (qezebinin onu tehrik etmediyi kes, günahkar bendeleri cezalandırmaqda telesmeyen)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey hekem (islah etmek üçün bendeleri be"zi işlerden çekindiren), uca meqamlısan, ey hekim (hakim, hikmet üzünden iş gören)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey mü"ti (eta eden), uca meqamlısan, ey mane" (övliyaullahları qoruyan, onlara kömek eden, yaxud mehrum olmağa layiq olanları mehrum eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey zarr (xeyir üçün layiq olmayan bendelere zerer yetiren), uca meqamlısan, ey nafe" (istediyi layiqli bendelere xeyir yetiren)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey mücib (övliyaullahların duasını qebul eden), uca meqamlısan, ey hesib (kifayet eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey adil (yaxşı emele göre yaxşı savab ve pis emele göre pis ceza veren), uca meqamlısan, ey fasil (açıq-aşkar beyan ile haqq-batil arasında fasile salan, onları ayıran)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey letif (bendeleri her iki dünyada gözlemedikleri, bilmedikleri yerden menfeet yetiren, bendelere re"fetli olan; gözle görünmeyen ince varlıqları (virus, bakteriya, tekhüceyrelileri ve s. yaradan), uca meqamlısan, ey Şerif (ezemet sahibi)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey rebb (malik ve müdebbir, ne"met sahibi, terbiye edib, kamala yetiren), uca meqamlısan, ey heqq! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey macid (kerem ve izzet sahibi), uca meqamlısan, ey vahid! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey efüvv (sağlamlıq bexş eden, üqubeti, intiqamı terk eden), uca meqamlısan, ey münteqim (zalımlardan intiqam alan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey vasi" (istenilen şeylerden daha geniş eta eden, qeniliyi bütün feqirlere, ruzi ve rehmeti bütün mexluqata şamil olan), uca meqamlısan, ey musi" (qeni eden, vüs"et bexş eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey reuf (Öz lütfleri ile bendelere rehimli, mehriban olan), uca meqamlısan, ey etuf (mehr-mehebbeti bendelerine başdan-ayağa şamil olan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey ferd (tek), uca meqamlısan, ey vitr (yegane)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey müqiyt (müqedder eden, hafiz ve şahid), uca meqamlısan, ey mühit (her bir şeye işraqı olan, qüdretle ehate eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey mücir (oddan penah veren) uca meqamlısan, ey vekil (kifayet eden, her bir işde bendelerini hifz edib zereri def eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey edl (heddinden çox edaletli), uca meqamlısan, ey mücir! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey mübin (mö"cüzeleri, ayeleri beyan ve aşkar eden), uca meqamlısan, ey metin (her şeye qüdreti çatan, qüdretli)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey berr (sadiq, doğruçu, adeti ehsan olan), uca meqamlısan, ey vedud (övliyaullahların qelbinde mehbub, sevilen, yaxud, saleh bendeleri seven)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey reşid (bendeleri (mexluqları) onların Öz menfeetli işlerine hidayet edib yol gösteren), uca meqamlısan, ey mürşid (hidayet eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey nur, uca meqamlısan, ey münevvir (başqalarına nur veren)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey nesir (kömekçi, yardımçı), uca meqamlısan, ey nasir (kömekçi)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey sebur (üsyankarları cezalandırmaqda telesmeyen), uca meqamlısan, ey sabir (sebirli)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey mühsi (her şeyi elm esasında sayan, ehate eden), uca meqamlısan, ey münşi (xilqeti başlayaraq xelq eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey sübhan (eyb ve nöqsanlardan pak ve münezzeh), uca meqamlısan, ey deyyan (qehhar, mexluqatı Öz itaetine vadar eden)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey müğis (penah veren), uca meqamlısan, ey Ğiyas (penahgah)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey fatir (xelq eden, ixtira eden), uca meqamlısan, ey hazir (her yerde mövcud olan)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! her bir nöqsan ve eybden pak ve münezzehsen, ey zel-izzi vel-cemal (izzet ve cemal sahibi), uca meqamlısan, ey zel-ceberuti vel-celal (celal, cebr ve qehr sahibi)! bize Öz qehr odundan aman (penah) ver, ey mücir! pak ve münezzehsen, senden başqa heç bir me"bud yoxdur. "pak ve münezzehsen, heqiqeten men öz nefsime zülm edenlerden oldum. biz de onu (Öz bendemiz yunisin) duasını müstecab edib deryadan (balığın qarnından) xilas etdik. ele mö"minlere de bele nicat vererik." allahın salavatı olsun ağamız hezreti
 0  14  + 4