Kəlmeyi şəhadət (03.04.2020 | 13:26)
əşhədu ən la ilahə illəlah əşhədu ənnə muhəmmədən rəsullulah. əşhədu ənnə əmirlə mu-mininə əliyyən vəliyyullah. tərcüməsi şəhadət verirəm ki. allahdan başqa pərəstişə layiq İlah yoxdur . şəhadət verirəm ki, muhəmməd onun qulu və rəsuludur. şəhadət verirəm ki, əli möminlərin əmiri və allahın təyin etdiyi imamdır..
 0  21  + 10