Kebbenin Acari(03.04.2020 | 13:10)
Əslən həzrəti məhəmməd peyğəmbərin (s) tayfasından – qureyşlərdən olan Əş-Şeybi nəsli 1400 ildən artıqdır ki, kəbənin açarlarını özlərində saxlayır və nəsildən-nəslə ötürürlər. kəbənin açarlarını saxlayan Əş-Şeybi ailəsinin icazəsi olmadan allah evinin qapıları açılmır. yalnız bu ailənin icazəsi ilə müsəlman olan dövlət adamlarının məkkəyə səfərində və ildə iki dəfə təmizlik üçün kəbə evinin qapıları açılır. kəbənin sirlərindən biri də məhz bu açarla bağlıdır. belə ki, açarı Əş- Şeybi ailəsindən başqa birisi əlinə aldığı təqdirdə belə müqəddəs evin qapıları açılmır. amma Əş-Şeybi ailəsindən kiçik bir uşaq belə açarı götürsə qapı açılar.
 0  32  + 9