İmam Məhəmməd Təqi (ə)(03.04.2020 | 13:24)
11. İmam muhƏmmƏd (Əleyhİssalam) ləqəbləri: cəvad, təqiyy, qane, muxtar, zəkiyy, murtəza, alim, nuri sate. künyəsi: Əbu cəfər. atası: İmam riza (əleyhissalam). anası: səbikə. (İmam riza (əleyhissalam) onu xizran, dürrə, reyhan adlandırmışdır). doğulduğu gün: 10 rəcəb. doğulduğu yer: mədineyi-münəvvərə. doğulduğu il: 195-ci hicri ili. Şəhid olduğu gün: zilqədənin son günü. Şəhid olduğu il: 220-ci hicri ili. Ömrü: 25 il. Şəhadət səbəbi: o həzrəti arvadı – məmunun qızı (mötəsimin göstərişi ilə) zəhərləmişdir. dəfn olunduğu yer: kazimeyn. Övladlarının sayı: 4 (2 oğlan, 2 qız). oğlanları: 1. Əli (əleyhissalam). 2. musa mübərqi. qızları: 1. fatimə. 2. İmamə Üzüyünün yazısı: "həsbiyyallahu” (mənim arxalanacağım allahdır).
 0  19  + 9