İmam Əliyyən Nəqi (ə)(03.04.2020 | 13:24)
12. İmam Əlİ (Əleyhİssalam) ləqəbləri: hadi, nəqiyy, mütəvəkkil, Əskəri, nəcib, mürtəza, alim, fəqih, Əmir, dəlil, Əmin, mötəmən, təyyib, nasih, miftah. künyəsi: Əbül-həsən salis. atası: İmam muhəmməd cavad (əleyhissalam). anası: səmmanətül-qanitə (məğribiyyə, süsən). doğulduğu gün: 15 zilhиccə (başqa bir rəvayətə görə 5 rəcəb). doğulduğu yer: mədineyi-münəvvərə. doğulduğu il: 212-ci hicri ili. Şəhid olduğu gün: 3 rəcəb. Şəhid olduğu il: 254-cü hicri ili. Ömrü: 41 il. Şəhadət səbəbi: Əbbasi xəlifələrindən olan mötəmid onu zəhərləmişdir. dəfn olunduğu yer: samirra. Övladlarının sayı: 5 (4 oğlan, 1 qız). oğlanları: 1. Əbu muhəmməd Əl-həsən (əleyhissalam). 2. hüseyn. 3. muhəmməd. 4. cəfəri-kəzzab. qızı: ayişə. Üzüyünün yazısı: "Əl-mülkü lillah” (mülk və səltənət yalnız allaha məxsusdur).
 0  19  + 9