Bölmə Quranı Kərim
1. Fatihə surəsi (03.04.2020 | 13:01)
1 1 mərhəmətli və rəhmli allahın adı ilə 2 həmd olsun aləmlərin rəbbi allaha 3 mərhəmətli və rəhmliyə 4 haqq-hesab gününün.. ardını oxu
 0  50  13 
2. əl-Bəqərə surəsi (03.04.2020 | 13:01)
2 İnək surəsi 286 ayə mədinədə nazil olub mərhəmətli və rəhmli allahın adı ilə 1 Əlif ləm mim 2 bu qətiyyən.. ardını oxu
 0  37  11 
3. Ali-İmran surəsi (03.04.2020 | 13:01)
3 İmranın ailəsi surəsi 200 ayə mədinədə nazil olub mərhəmətli və rəhmli allahın adı ilə 1 Əlif ləm mim 2 allah ondan.. ardını oxu
 0  27  7 
4. ən-Nisa surəsi (03.04.2020 | 13:01)
4 qadınlar surəsi 176 ayə mədinədə nazil olub mərhəmətli və rəhmli allahın adı ilə .. ardını oxu
 0  41  13 
5. əl-Maidə surəsi (03.04.2020 | 13:01)
5 süfrə surəsi 120 ayə mədinədə nazil olub mərhəmətli və rəhmli allahın adı ilə 1 ey iman gətirənlər Əhdlərinizi yerinə.. ardını oxu
 0  37  11 
6. əl-Ənam surəsi (03.04.2020 | 13:01)
6 mal-qara surəsi 165 ayə məkkədə nazil olub mərhəmətli və rəhmli allahın adı ilə .. ardını oxu
 0  31  10 
7. əl-Əraf surəsi (03.04.2020 | 13:01)
7 sədd surəsi 206 ayə məkkədə nazil olub mərhəmətli və rəhmli allahın adı ilə 1 Əlif ləm mim sad 2 bu insanları qorxutmaq.. ardını oxu
 0  33  11