Bölmə Peyğəmbərlər
Hz.Saleh (03.04.2020 | 13:03)
1 sal h ə sal h p yğəmbər səmud qövmündə yaşayırdı amma nlardan d yildi səmud qövmü səmud ibni amir ibni İrəm ibni sam ibni.. ardını oxu
 0  48  14 
Hz.İsmayıl (03.04.2020 | 13:03)
2 İsmail ə və hacər qabaqkı məqalələrdə işarə lduğu kimi hacər Şamın qibtilərin şahı ya ud bir ç larının d diyi kimi.. ardını oxu
 0  41  9 
Hz.İshaq (03.04.2020 | 13:03)
3 İshaqın və anası saranın ömürlərinin müddəti və dəfn lunduqları y r İshaqın ömrünü 180 il yazıblar yalnız İbn Əsir Əl-kamil .. ardını oxu
 0  41  12 
Hz.Lut (03.04.2020 | 13:03)
4 lut ə İbrahimin d ğma vətənindən - urkildə - mühacirət tməsini nəql dəndə lut ələyhis-salam -ın İbrahimə iman gətirib.. ardını oxu
 0  55  10 
Hz.Yaqub (03.04.2020 | 13:03)
5 yəqub ə yəqub ələyhis-salam -ın adı qurani-kərimdə İbrahim əlilin əhvalatından əlavə daha ç yusif surəsində və həzrətin.. ardını oxu
 0  35  12 
Hz.Yusif (03.04.2020 | 13:03)
6 yusif ə k çən fəsildə d diyimiz kimi yəqubun n iki ğlu var idi nların adlarını sizin üçün bəyan tdik yəqub bu n iki.. ardını oxu
 0  37  11