Bölmə ƏhliBeyt
Hz Muhamməd (03.04.2020 | 13:24)
1 hz muhamməd s haqqında qısa məlumat 1 nƏbİyyİ ƏzƏm muhƏmmƏd sƏllƏllahu Əleyhİ vƏ alİhİ vƏ sƏllƏm Şərif ləqəbi mustəfa künyələri .. ardını oxu
 0  44  14 
Əlinin (ə) imaməti haqqında etibarlı söz (03.04.2020 | 13:24)
2 2 İmam Əlİ Əleyhİssalam ləqəbi Əmirəl-möminin künyəsi Əbül-həsən Əbül-həsəneyn Əbüs-sibteyn Əbür-reyhanəteyn .. ardını oxu
 0  38  10 
Fatimeyi Zəhra (s.ə) (03.04.2020 | 13:24)
3 hezreti fatime s peyğemberin s e s qızı leqeb tahire kunye ummu eimme anası xedice atası muhemmed s e s doğulduğu.. ardını oxu
 0  36  9 
İmam Həsən (ə) (03.04.2020 | 13:24)
4 imam həsən ə haqqında qısa məlumat 4 İmam hƏsƏn Əleyhİssalam ləqəbləri müctəba təqiyy zəkiyy seyyid sibt künyəsi .. ardını oxu
 0  34  10 
İmam Hüseyn ə (03.04.2020 | 13:24)
5 İmam hüseyn 135 İmam hüseynin dünyaya gəlməsi 488 fatimə əleyhəs-səlam hüseyni ə dünyaya gətirdikdən sonra allahın peyğəmbəri s .. ardını oxu
 0  0  0 
İmam Zeynul Abidin (ə) (03.04.2020 | 13:24)
6 imam zeynəlabidin ə haqqında qısa məlumat İmam Əlİ zeynül-abidin Əleyhİssalam ləqəbləri zeynül-abidin səccad zeynüs-salihin .. ardını oxu
 0  32  9 
İmam Məhəmməd Baqir ə (03.04.2020 | 13:24)
7 İmam məhəmməd baqir 141 o həzrətin imaməti 511 kifayətul-əsər Əli ibn hüseyn ə o həzrətin ölümü ilə nəticələnən ölüm.. ardını oxu
 0  0  0