Bölmə Dualar
İmam Səccadın Qədr gecəsində oxuduğu dua (03.04.2020 | 13:26)
1 İmam zeynəl-abidin ə -ın qədr gecələrində oxuduğu duadan fəsəlli əla muhəmmədin və ali muhəmməd və ənciz li ma vaədtəni .. ardını oxu
 0  42  15 
Əlacı olmayan xəstəlik üçün oxunan dua (03.04.2020 | 13:26)
2 Əlacı olmayan xəstəlik üçün oxunan dua seyyid ibni tavus rəhmətullah əleyh muhcud-dəvat kitabında səid ibni Əbulfəthdən nəql.. ardını oxu
 0  44  13 
Nüdbə duası oxunuşu (03.04.2020 | 13:26)
3 nüdbə duası ərəbcə bismilləhir rahmənir rahim Əlhəmdu lillahi rabbil-aləmin və salləllahu əla seyyidina muhammədin nəbiyyihi və.. ardını oxu
 0  38  10 
Cövşən Kəbir duası Ərəbcə oxunuşlu (03.04.2020 | 13:26)
4 cövşən-kəbir duası Ərəbcə oxunuşlu kəf əmi bu duanı bələdul-əmin və misbah kitablarında həzrət İmam səccad ə -dan .. ardını oxu
 0  39  9 
Mücir duası Haqqinda (03.04.2020 | 13:26)
5 mücir duası rəvayətə görə həzrəti rəsul s buyurdu - mən me raca aparılanda və hər bir asimana yetişəndə mələklərin bu duanı.. ardını oxu
 0  34  9 
KUMEYL DUASI (03.04.2020 | 13:26)
6 bu dua məşhur dualardandır Əllamə məclisi r ə buyurmuşdur ki bu ən yaxşı dualardan biridir bu duanı həzrət Əli ə özünün xüsusi.. ardını oxu
 0  38  10 
Aşura Ziyarəti (03.04.2020 | 13:26)
7 salam olsun sənə ey Əba Əbdillah Əbdullahın oğlu salam olsun sənə ey allah elçisinin övladı salam olsun sənə ey allahın.. ardını oxu
 0  40  9