87. əl-Əla surəsi(03.04.2020 | 13:02)
"Ən uca" surəsi, 19 ayə, məkkədə nazil olub. mərhəmətli və rəhmli allahın adı ilə!    1. Ən uca rəbbinin adına təriflər de! 2. o rəbbin ki, hər şeyi yaradıb kamilləşdirdi; 3. o rəbbin ki, hər şeyin müqəddəratını əzəldən müəyyən edərək yol göstərdi, 4. o rəbbin ki, otlağı cücərdib, 5. sonra da qaralmış samana çevirdi. 6. biz sənə quranı elə oxumaq imkanı verəcəyik ki, o, yadından çıxmayacaq. 7. Əlbəttə, allahın istədiyindən başqa. həqiqətən, o, aşkardakından da, gizli qalandan da xəbərdardır. 8. səni ən asan olana müvəffəq edərik. 9. xatırlatmanın fayda verdiyini görsən, onlara xatırlat! 10. allahdan qorxanlar öyüd-nəsihət götürərlər. 11. Ən bədbəxt kimsələr isə onu qulaqardına vurarlar. 12. o kimsə ki, cəhənnəmə atılacaq, 13. o orada nə ölə, nə də yaşaya bilməyəcəkdir. 14. günahlardan təmizlənən kimsə isə uğur qazanmışdır. 15. o kimsə ki, rəbbinin adını xatırlayıb namaz qılmışdır. 16. xeyr, siz dünya həyatını olduqca üstün tutursunuz; 17. axirət isə daha xeyirli və daha sürəklidir. 18. həqiqətən də bu, əvvəlki səhifələrdə bildirilmişdir – 19. İbrahimin və musanın səhifələrində.
 0  19  + 6