112. əl-İxlas surəsi(03.04.2020 | 13:02)
"səmimi etiqad" surəsi, 4 ayə, məkkədə nazil olub. mərhəmətli və rəhmli allahın adı ilə!    1. de: "o allah təkdir! 2. allah möhtac deyildir. 3. o, nə doğub, nə doğulub, 4. onun bənzəri də yoxdur".
 0  22  + 9