110. ən-Nəsr surəsi(03.04.2020 | 13:02)
"kömək" surəsi, 3 ayə, mədinədə nazil olub. mərhəmətli və rəhmli allahın adı ilə!   1. allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman, 2. insanların dəstə-dəstə allahın dininə girdiklərini gördükdə 3. həmd ilə rəbbini təriflə və ondan bağışlanmağını dilə. həqiqətən, o, tövbələri qəbul edəndir!
 0  20  + 6