103. əl-Əsr surəsi(03.04.2020 | 13:02)
"axşam çağı" surəsi, 3 ayə, məkkədə nazil olub. mərhəmətli və rəhmli allahın adı ilə!   1. and olsun axşam çağına! 2. həqiqətən, insan ziyan içərisindədir. 3. yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlər, bir-birinə haqqı məsləhət görənlər və bir-birinə səbirli olmağı məsləhət edənlərdən başqa.
 0  28  + 9